Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Kategoria element menu 2015-06-11 08:08:35 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2015-06-11 08:08:35 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'link', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'lewe menu (id: 625)', 'visible' => 'f', ) element menu 2015-06-11 08:08:35 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2015-06-11 08:08:35 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'link', 'id_data_menu_style' => '0', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'lewe menu (id: 625)', 'visible' => 'f', ) element menu 2015-06-11 08:08:14 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2015-06-11 08:08:14 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2015-06-11 08:07:17 UTWORZENIE