Projekt UE - Zakup ambulansu sanitarnego typu C oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu w ramach realizacji działań związanych z zapobieganie

unia2

 

„Zakup ambulansu sanitarnego typu C oraz środków ochrony indywidualnej i środków

do dezynfekcji dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu w ramach realizacji działań

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz

innych chorób zakaźnych”

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0464/21

 

 Beneficjent: POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU

ul. Chrobrego 39, 58-300 Wałbrzych

Całkowita wartość projektu : 520 000,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 520 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 442 000,00 PLN

 Termin realizacji projektu: 03.2021 r. – 09.2021 r.

 

 Opis projektu:

Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z wyposażeniem na rzecz poprawy infrastruktury

sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie

ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły

Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów

Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób

zakaźnych.

 

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie

potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych

projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail

lub specjalnego formularza.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny,

jawny i przejrzysty.Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie

internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

naduzycia.POIS@mir.gov.pl

 

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Zakupiony ambulans sanitarny typu C dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu

w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem "COVID-19"

oraz innych chorób zakaźnych.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bil Marek
(2021-08-05 12:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Bil Marek
(2022-07-29 16:15:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki